• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • Welke opleiding heeft een musculoskeletaal arts gevolgd?
 • Een MSK-arts heeft na de studie geneeskunde een opleiding gevolgd via de beroepsgroep NVAMG. Vaak heeft de MSK-arts ook in een ander specialisme gewerkt, zoals bijvoorbeeld huisartsgeneeskunde, neurologie, revalidatiegeneeskunde, orthopedie of sportgeneeskunde.
 • Wordt een musculoskeletale behandeling vergoed door de zorgverzekeraar?
 • De meeste zorgverzekeraars hebben behandelingen van artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde opgenomen in het eerste aanvullende pakket. De vergoeding hangt af van de gekozen verzekering. Het aantal behandelingen dat in uw geval vergoed wordt is te vinden in uw polisvoorwaarden. Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet de arts die de behandeling uitvoert ingeschreven zijn in het Register Musculoskeletale Geneeskunde. MSK artsen worden door de meeste verzekeraars gerangschikt onder “artsen voor alternatieve geneeskunde” of onder “beweegzorg”, dus niet onder zorg vanuit de basisverzekering, waardoor vergoeding van de kosten geen gevolgen heeft voor uw verplichte eigen risico.
 • Dokter Bartels is lid van de beroepsvereniging NVAMG (Nederlandse Vereniging van Artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde). Ook is hij opgenomen in het eerder vermelde RAMG (Register Musculoskeletale Geneeskunde) dat bepalend is voor de vergoeding door de zorgverzekeraar.
 • Dokter Bartels voldoet aan alle opleidings-en nascholingseisen die door de beroepsvereniging zijn gesteld
 • Dokter Bartels valt onder de klachtenregeling van de beroepsvereniging.

 • Wat zijn de kosten van een MSK behandeling?
 • Een eerste consult duurt ongeveer 30 tot 45 minuten en kost € 90,-
 • Een vervolgconsult duurt ongeveer 20 tot 30 minuten en kost € 90.-

 • Heb ik een verwijsbrief nodig?
 • Voor de behandeling is geen verwijsbrief nodig.
 • Indien u verwezen bent door uw huisarts, specialist of therapeut, dan krijgt deze aan het eind van het behandeltraject een verslag over de behandeling.

 • Waar kan ik onafhankelijke informatie vinden?
 • Op de website van de nvamg.nl kunt u aanvullende informatie vinden over musculoskeletale geneeskunde.

 • Hoe kan ik betalen?
 • Contant
 • Met PIN

 • Wat kan ik doen als ik een klacht heb over de behandeling?
 • U kunt te allen tijde contact opnemen met de praktijk om uw klacht voor te leggen, zodat we erover in gesprek kunnen gaan. Wij zullen er alles aan doen om u te horen en uw onvrede weg te nemen.
 • U kunt gebruik maken van de klachtenregeling van de NVAMG