• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Welkom op de site van
het MSK centrum Amstelveen.

 

Centrum voor rug-nek en schouderklachten

Orthomanuele geneeskunde  (Methode Sickesz)

Het MSK centrum is onderdeel van het behandelcentrum Amstelveen.

Ons centrum is een voortzetting van de werkzaamheden van mw drs Trees Tan, arts voor orthomanuele geneeskunde. Gedurende 25 jaren heeft zij deze behandelingen op onze locatie uitgevoerd.

Na de praktijkoverdracht aan haar opvolger, dhr drs D.R.C.Bartels, arts voor muskuloskeletale geneeskunde, is de basis van de behandelingen behouden, echter, gezien nieuwe ontwikkeling op ons vakgebied en de specifieke expertise van de opvolger, hebben wij het behandelarsenaal hierop aangepast.

Behandelingen

U kunt bij ons terecht voor Orthomanueel Geneeskundige behandeling van het bewegingsapparaat volgens methode Sickesz.  Aanvullende kunnen wij een belangrijke rol spelen in het precieze diagnosticeren van uw klachten, en, hierdoor specifieker verwijzen voor aanvullend onderzoek en behandeling binnen ons netwerk.

Werkwijze

Onze werkwijze kenmerkt zich door korte lijnen, en we streven erna de wachttijden zo kort mogelijk te houden.

Vergoedingen

De belangrijkste delen van onze activiteiten worden geheel of gedeeltelijk vergoed uit uw aanvullende verzekering, en hebben geen invloed op uw eigen risico !