• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Het behandelcentrum Amstelveen streeft continu naar het leveren van kwalitatief uitstekende en veilige zorg voor onze cliënten, in een omgeving waar de patiënt centraal staat. Onze visie is gebaseerd op drie pijlers:

Kwaliteit

Het leveren van uitstekende kwaliteit is het uitgangspunt in het dagelijks handelen van alle medewerkers van het behandelcentrum Amstelveen. Hoe we weten dat we u de juiste kwaliteit van zorg bieden? Door normen na te leven die door experts zijn opgesteld; door ons te laten toetsen door externe en interne partijen èn door de zorg te verbeteren aan de hand van verbeteracties die uit de toetsingen zijn voortgekomen. .

Kwaliteit wordt ook bepaald door u! Binnen het behandelcentrum Amstelveen vinden we het belangrijk te horen, wat u als patiënt ervaren heeft. Zo kunnen we de kwaliteit van onze zorg verder verbeteren. 

Veiligheid voor patiënt en medewerker

Veilige zorg staat hoog in het vaandel binnen het behandelcentrum Amstelveen. Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten, bezoekers èn medewerkers zich veilig voelen. Wij zien veilige zorg als onze zorg. 

Transparantie

Het is voor behandelcentra belangrijk én verplicht om openheid over bepaalde zaken te geven. Ook ons centrum hecht groot belang aan transparantie over de kwaliteit en veiligheid van zorg.