• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Mochten er na aanleiding van uw contact met of behandeling door medewerkers van ons centrum een klacht ontstaan, dan stellen wij er prijs op dat u dit bespreekbaar maakt met ons. U kunt dit doen door een gesprek aan te vragen met degene die het betreft of eventueel met onze office manager.

Mocht het verloop niet naar tevredenheid zijn, dan kunt u zich wenden tot onze onafhankelijke klachtencommissie. Voor MSK artsen is deze : stichting klachtrecht AAG

Voor de overige medewerkers: mw mr J Cortet, Utrecht.

Een brochure is opvraagbaar en verkrijgbaar op onze locatie.