• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Gevolgen van standsafwijkingen van de wervelkolom

Afwijkende standen van de wervelkolom geven een verkeerde drukbelasting op de omliggende structuren. Hierdoor kunnen klachten ontstaan, waaronder vaak pijn.

Soms heeft een patiënt al jarenlang (onbegrepen) klachten, waarvoor vaak al diverse behandelingen zijn ingezet bij andere medisch specialisten, maar waarbij telkens niet het gewenste resultaat wordt bereikt.

In het geval van standsafwijkingen van de wervelkolom zullen de klachten namelijk pas verdwijnen na het wegnemen van de daadwerkelijke oorzaak, oftewel door de stand weer te corrigeren.  

Bij MSK Centrum Amstelveen wordt de stand van uw wervelkolom nauwkeurig bestudeerd, waarna eventuele afwijkingen in 1 of meer behandelingen worden hersteld. Het effect daarvan is snel voelbaar en leidt in de meeste gevallen tot het geheel verdwijnen van de klachten.